PRIVACYVERKLARING JAN PERSOON VIDEOGRAFIE

Jan Persoon Videografie, gevestigd aan Heelkruid 35 Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.janpersoon.com, Heelkruid 35 Amersfoort, 0031628327285

Jan Persoon is de Functionaris Gegevensbescherming van Jan Persoon Videografie. Hij is te bereiken via info@janpersoon.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Jan Persoon Videografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Jan Persoon Videografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Jan Persoon Videografie verstrekt. Jan Persoon Videografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM Jan Persoon Videografie GEGEVENS NODIG HEEFT
Jan Persoon Videografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Jan Persoon Videografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
communicatie via e-mail en/of telefoon omtrent de uit te voeren opdracht.

HOE LANG Jan Persoon Videografie GEGEVENS BEWAART
Jan Persoon Videografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Jan Persoon Videografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op de website van Jan Persoon Videografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Jan Persoon Videografie gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Jan Persoon Videografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jan Persoon Videografie bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Jan Persoon Videografie te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Jan Persoon Videografie heeft hier geen invloed op.
Jan Persoon Videografie heeft Google geen toestemming gegeven om via Jan Persoon Videografie
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@janpersoon.com. Jan Persoon Videografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Jan Persoon Videografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jan Persoon Videografie maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jan Persoon Videografie
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jan Persoon Videografie op via
info@janpersoon.com. www.janpersoon.com is een website van Jan Persoon Videografie. Jan Persoon Videografie is als volgt te bereiken:
Postadres: Heelkruid 35, Amersfoort
Vestigingsadres: Heelkruid 35, Amersfoort
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63191652
Telefoon: 0628327285
E-mailadres: info@janpersoon.com